top of page

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE "EXPERYMENT"

Międzynarodowe Spotkania Artystyczne "Experyment" są spotkaniami artystów i grup artystycznych, podczas których artyści mają okazję pokazać produkcje lub projekty artystyczne z niemal każdej dziedziny sztuki. 

bottom of page